چگونگی ساخت ظرف سه پایه " سی ما وو " بزرگترین ظرف مفرغی جهان

مارس سال 1939 م ، در مزارع شمال دهکده " وو گوان " شهر " آن یان " استان " حه نن " واقع در مرکز چین ظرف سه پایه ای به نام " سی ما وو " بزرگترین ظرف مفرغی جهان از خاک بیرون آورده شد . وزن این ظرف 875 کیلوگرم ، ارتفاع آن 133 سانتیمتر ، طول آن 110 سانتیمتر و عرض آن 78 سانتیمتر است . باید دید که نقش این ظرف بزرگ چیست ؟ و این ظرف چطورساخته شده است ؟ ظرف سه پایه " سی ما وو " ظرفی برای مراسم قربانی بوده است . کارشناسان پس از بررسی و تحقیق متوجه شدند که این ظرف " جو گن " پادشاه سلسله " شان " برای برگزاری مراسم یادبود مادرش بوده است .پیشتر کارشناسان بر آن بودند که هنگام ساخت این ظرف بزرگ ابتدا سه بخش گوشه ها ، پایه ها و بخش عمده ظرف ساخته شده و سپس به هم متصل شده است . اما اخیرا کارشناسان متوجه شدند که این ظرف بزرگ با روش ریخته گری سنتی ساخته شده است . بتدا قالب های معده ، سر و پائین و غیره ساخته و سپس به یکدیگر وصل و به یک قالب ظرف سه پایه تبدیل شده است . هنگام پخت ، کوره ذوب بزرگ در اطراف قالب گذاشته و پس از آنکه مفرغ ذوب شد ،ظرف شکل داده شده و پس از آنکه قسمت عمده ظرف سه پایه ساخته شده ، با استفاده از قالب تکمیل شده است . ظرف " سی ما وو " به این شکل ساخته شده است .