وانگ چی شان

وانگ چی شان 64 ساله دیگر عضو دایمی کمیته مرکزی حزب کمونیست شد
وانگ چی شان از ملیت "هان"، در ژوئن سال 1948 در شهرستان "تیان جن" از استان شان شی متولد شد. وی در فوریه سال 1983 میلادی به حزب کمونیست چین پیوست و در ژانویه سال 1969 میلادی شروع به کار کرد. وی فارغ التحصیل دانشگاه شمال غربی چین در رشته تاریخ است و همچنین دارای مدرک های کارشناسی و اقتصاد دان ارشد است
او در حال حاضر یکی از اعضای اداره سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست و معاون نخست وزیر چین است
شرح حال و پشینه کاری وانگ چی شان
سال 1969-1971 کارمند اعزامی کمون "فنگ جوان" شهرستان "ین آن" از استان شان شی
سال 1971-1973 کارمند موزه استان شان شی
سال 1973-1976 دانشجوی دانشگاه شمال غربی چین در رشته تاریخ
سال 1976-1979 کارمند موزه استان شان شی
سال 1979-1982 محقق مرکز تحقیقاتی تاریخ مدرن از آکادمی علوم اجتماعی چین
سال 1982-1986 مسوول مرکز تحقیقاتی توسعه روستایی شورای دولتی و دفتر تحقیقاتی سیاست های روستایی دبیرخانه کمیته مرکزی حزب کمونیست چین
سال 1986-1988 محقق دفتر تحقیقاتی سیاست های روستایی دبیر خانه کمیته مرکزی حزب کمونیست و رییس بخش روابط عمومی مرکز تحقیقاتی توسعه روستایی شورای دولتی
سال 1988-1989 مدیر کل شرکت سرمایه گذاری و اعتبار روستایی چین و دبیر حزبی این شرکت
سال 1989-1993 معاون رییس بانک سازندگی خلق چین و عضو حزبی این بانک (از سپتامبر تا نوامبر سال 1992 در دوره تحصیلات مقامات در سطح استاندار مدرسه حزبی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین شرکت کرد)
سال 1993-1994 معاون رییس بانک خلق چین و عضو کمیته حزبی بانک
سال 1994-1996 رییس بانک سازندگی خلق چین و دبیر حزبی بانک
سال 1996-1997 رییس بانک سازندگی چین و دبیر حزبی بانک
سال 1997-1998 عضو دایمی کمیته حزب کمونیست استان گوانگ دونگ
سال 1998-2000 عضو دایمی کمیته حزب کمونیست استان گوان دونگ و معاون استاندار استان گوانگ دونگ
سال 2000-2002 رییس دفتر اصلاحات سیستم اقتصادی شورای دولتی چین و دبیر حزبی دفتر
سال 2002-2003 دبیر حزبی استان های نن و رییس کمیته دایمی مجلس ملی نمایندگان استان های نن
سال 2003-2004 معاون دبیر کمیته حزب کمونیست شهر پکن، جانشین شهردار شهر پکن، رییس اجرایی کمیته تشکیلات بازی های المپیک پکن سال 2008
2007-2008 عضو اداره سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین
2008-2012 عضو اداره سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین، معاون نخست وزیر چین و عضو کمیته حزبی شورای دولتی چین