وضعیت کلی منطقه خودمختار تبت
 


      

منطقه خودمختار تبت یکی از 5 منطقه خودمختار چین بوده و در یاداشتهای کتب از آن عنوان " سی زانگ " یاد می شود. تبت یک منطقه خودمختار ملیتی است که تبتی ها ملیت عمده این منطقه قلمداد می شود. این منطقه در مرز جنوب غربی چین و جنوب غربی فلات " چینگ های- تبت " واقع است. این منطقه در جنوب و غرب با کشورهایی مانند برمه ، هند ، بوتان ، سیکیوم و نپاب هم مرز بوده و خط مرزی آن به حدود 4 هزار کیلومتر می رسد. مساحت کل این ناحیه بیش از یک میلیون و 220 هزارکیلومتر می باشد و 12ممیز 8 درصد مساحت کل چین را تشکیل می دهد.

 میانگین ارتفاع منطقه بالاتر از 4 هزارمتر بوده و بخش عمده فلات " چینگ هایی- تبت " است و به بام جهان ملقب می باشد. جمعیت کل این منطقه خودمختار تبت به بیش از 2 میلیون و 600 هزارتن رسید و ملیت تبت با 2 میلیون و 500هزارنفر 96 درصد جمعیت کل منطقه را دربر می گیرد. تبت یک منطقه کم جمعیت و تراکم جمعیت که در چین به شمار می رود. تراکم جمعیت در هر کیلومتر کمتر از دو نفر است.