تاریخ استان تایوان

 


تاریخچه جزیره تایوان

تایوان بخش لاینفک چین است . از لحاظ جغرافیایی ، درعهد قدیم ، تایوان با خاک اصلی مرتبط بود ، ولی با توجه به حرکت پوسته های زمین ، بخشی از خاکهای ارتباط دهنده دو طرف زیر آب رفته و منطقه به تنگه تبدیل شده است .

تایوان سپس به یک جزیره مبدل شده است . بسیاری آثار باستانی مانند لوازم سنگی ، سفالینه های سیاه و ضد زنگ که در مناطق مختلف تایوان از خاک بیرون آورده شد ، نشان می دهد که فرهنگ دوره ماقبل تاریخ تایوان با خاک اصلی چین یکسان است.

طبق اسناد و کتیبه های قدیمی چین ، سال 230 میلادی ، " سون چیون " پادشاه وقت کشور " او" در دوران " 3 کشور امپراطوری " وی ون " و " جو گه " دو ژنرال را در رأس 10 هزار سرباز به تایوان فرستاد . این سرآغاز آبادانی تایوان از طریق فرهنگ و دانشهای پیشرفته توسط اهالی خاک اصلی چین بود . در سلسله " سوی " در پایان قرن 6 تا اوائل قرن 7 پادشاه " سوی یان دی " 3 بار ماموران را برای بازدید از اهالی محلی و آشنایی با عادات و رسوم ویژه به تایوان اعزام کرد . بعد از آن ، ظرف 600 سال از سلسله " تان " تا سلسله " سون " ، اهالی ساحل خاک اصلی چین به ویژه اهالی شهر " چیوان جو " و "جان جو"

استان " فو جیان " برای فرار از جنگ و سربازگیری مجمع الجزایر " پن هو " و به تایوان انتقال مکان یافته و به آبادانی این جزیره پرداختند . سال 1335 میلادی ، سلسله " یوان " رسما در جزایر " پن هو " اداره بازرسی " تاسیس کرد که امور مدنی " پن هو " و تایوان را اداری می نمود . از آن زمان تاسیس ارگان اداری مخصوص چین در تایوان آغاز شد .

از سلسله " مینگ " تبادلات بین اهالی خاک اصلی و تایوان بیشتر شد ، " جن هه " دریانورد معروف وقت چین در رأس یک کاروان کشتی عظیم قبل از دیدار از کشورهای مختلف اقیانوس جنوبی ، در تایوان توقف کرد و اشیای هنری دستی و محصولات کشاورزی را برای اهالی محلی به همراه آورد . سال1628 ، با توجه به خشکسالی سخت در استان " فو جیان " با سازماندهی ، " جن جی لون " "فو جیانی" ده ها هزار مصیبت این بلا راهی تایوان شدند و با اتکا به نیروی خود به آبادانی این جزیره پرداختند و تایوان نیز از این زمان وارد مرحله آبادانی گسترده شد .

باز پس گیری تایوان توسط " جن چن گون "

پس از دهه 50 قرن 16 م ، جزیره تایوان زیبا و پرحاصل هدف طمع استعمارگران غربی قرار گرفت ، کشورهای قوی وقت مانند اسپانیا و پرتقال یکی پس از دیگری در تایوان ایجاد ناامنی نمودند یا به ربودن منابع ، یا به تجاوز فرهنگی و مذهبی پرداخته و یا مستقیما این جزیره را اشغال کردند . سال 1962 ، هلندیان پایگاه اسپانیا در شمال تایوان را اشغال کرده و تایوان از آن به بعد به مستعمره هلند تبدیل شد .

استعمارگران هلندی در مدت اشغال تایوان ، مردم این جزیره را مورد ظلم و ستم بسیار بی رحمانه قرار دادند . مبارزه مردم تایوان با هلند هیچگاه قطع نشد . سال 1662 ، " جن چن گون " قهرمان ملی با هماهنگی مردم تایوان ، استعمارگران هلند را از تایوان بیرون رانده و جزیره تایوان را پس گرفت. ولی " جن چن گون" بر اثر بیماری شدید جان باخت . " جن جین " فرزندش و " جن که شان " نوه اش برای 22 سال متوالی بر تایوان حکومت می کردند . 3 نسل " جن " هنگام تسلط بر تایوان ، با اتخاذ اقداماتی مانند تشویق به تولید شکر ، نمک ، توسعه صنایع و تجارت ، تاسیس مدارس و بهبود روش تولید کشاورزی اقلیت " گائو شان " به پیشرفت سریع اقتصادی و فرهنگی تایوان مساعدت کردند . این مدت دوران آبادسازی و پیشرفت مهم در تاریخ تایوان بوده و به عصر" مین جن " شهرت دارد .

بازگشت تایوان به چین در اوائل سلسله " چینگ "

سال 1683 میلادی ، دولت وقت " چینگ " به تایوان حمله کرد و " جن که شان " در رأس پیروانش به دولت تسلیم شد . دولت " چینگ " یک شهر و سه شهرستان را در تایوان مقرر کرد و این جزیره را تابع استان " فو جیان " نمود ، در نتیجه تایوان تحت تسلط واحد دولت مرکزی وقت چین قرار گرفت . ارتباطات تایوان با خاک اصلی در زمینه های سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی فشرده تر شده و به بخش لاینفک از کل واحد چین مبدل گردید .

سال 1885 ، دولت وقت " چینگ " تایوان را به یک استان تبدیل ساخت و " لیو مین چیون " را به عنوان اولین استاندار تایوان به این منطقه اعزام کرد . " لیو" پس از روی کار آمدن به سمت استانداری تایوان ، اهالی استانهای " فو جیان " و "گوانگ دونگ " را به مهاجرت به تایوان تشویق کرد و تایوان را مورد عمران و توسعه پردامنه قرار داد .

دوره اشغال ژاپن بر تایوان

سال 1894 ، ژاپن علیه چین وارد جنگ شد ، این جنگ به جنگ " جیان او " موسوم بود ، دولت " چینگ " در این جنگ شکست خورد ، در سال 1895 ، قرارداد " ما گوان " این قرارداد خائنانه و تحقیر آمیز برای ملت را با ژاپن امضا کرد و جزایر تایوان و " پن هو " را به ژاپن واگذار کرد . تایوان نیز به مستعمره ژاپن تبدیل شد و دوران 50 ساله تسلط ژاپن بر تایوان آغاز شد .

ژاپن با تاسیس کاخ والی کل بعنوان عالیترین ارگان تایوان ، این جزیره را

مورد استعمار قرار داد . در عین حال ، ژاپن طبق نیاز توسعه اقتصادی خود ، تایوان را به پایگاه توسعه کشاورزی و تهیه محصولات کشاورزی تبدیل ساخت . در مدت جنگ دوم جهانی ، ژاپن برای هماهنگی با سیاست تجاوز میلیتاریستی این کشور به جنوب ، بیش از پیش صنایع مختلف مربوط به عرصه نظامی را در تایوان توسعه داد .

باز پس گیری تایوان و جدایی این جزیره از خاک اصلی چین

موافقتنامه بین المللی در مدت جنگ دوم جهانی طبق واقعیت تاریخی بار دیگر تائید کرد که تایوان بخش جدایی ناپذیر چین است . اول دسامبر سال 1943 ، در " بیانیه قاهره " منعقده چین ، آمریکا و انگلستان قید شده است که باید سرزمینهای چین که توسط ژاپن ربوده شده ، مانند " مان جیو " ، تایوان و مجمع الجزایر " پن هو " به چین پس داده شود . 26 ژوئیه سال 1945 ، در ابلاغیه " بوزتان " حاصله چین ، آمریکا ، انگلستان و اتحاد شوروی بار دیگر اعلام شد که موارد قید شده در بیانیه قاهره باید اجرا شود .

15 اوت سال 1945 ، ژاپن مقررات و مواد قید شده در بیانیه " بوزتان " را قبول نمود و بدون قید و شرط تسلیم شد . 25 اکتبر دولت چین وقت در تایپه مراسم تسلیم ارتش ژاپن دراستان تایوان را برگزار کرد. ولی بعد از بازپس گیری استان تایوان ، مقامات حزب " گوا مین دان " وقت که بر چین حاکم بود ، سیاست بسیار اشتباهی در تایوان اجرا کردند . آنان سیاست استبداد نظامی را در مورد مردم تایوان اجرا کردند ، افزون بر فساد و رشوه خودری شدید مقامات ، تضاد بین این رژیم با مردم تایوان شدت گرفت . 28 فوریه سال 1947 ، مردم تایوان قیام مسلحانه ای علیه رژیم حزب " گوا مین دان " برپا کردند . این حزب با اعزام ارتش قیام مردم تایوان را وحشیانه سرکوب نمود و حدود 30 هزار نفر را به قتل رساند .

اول اکتبر سال 1949 ، مردم چین تحت رهبری حزب کمونیست ، دولت حزب " گوا مین دان " را سرنگون نموده و جمهوری خلق چین را تاسیس کردند . در آستانه آزادی خاک اصلی چین ، "جیانگ کای شیک" رهبر حزب "گوا مین دان" و برخی از نظامیان و مأموران دولتی به تایوان فرار کرده و تحت حمایت آمریکا ، با تشکیل یک دولت این جزیره را بار دیگر از خاک اصلی چین جدا نمودند .