CRI Online

صف بی صف!

GMT+08:00 || 2019-09-10 08:46:16        cri

چند وقت پیش در یکی از هایپرمارکت ها دوستم را دیدم که در آرامش کامل پشت یکی از دستگاه های پرداخت دیجیتال ایستاده بود و در رضایت کامل گزینه های خریدش را انتخاب و با یک لمس قیمت را پیدا و آن را پرداخت می کرد!

با دیدنش بی اختیار لبخندی زدم و خاطره تقریبا 8-9 سال پیش به ذهنم آمد، همین دوستم برای خرید به هایپرمارکت محله رفته بود. بعد از سه- چهار ساعت خسته و درمانده به خانه برگشت. خیلی عصبی به نظر می رسید. علت را که پرسیدم، از صف خیلی طولانی و در عین حال کند کار کردن صندوقداران هایپرمارکت گفت. می گفت، خرید مردم خیلی زیاد است و صندوقدارها با خونسردی کامل آرام آرام کار می کنند، عجیب است که هیچ کس هم کوچک ترین اعتراضی ندارد...!

شما که ساکن چین هستید، هنوز هم در هایپرمارکت ها در صف می ایستید یا مستقیما پول خرید را به دستگاه های پرداخت دیجیتال تحویل می دهید؟!

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید