CRI Online

سخنگوی وزارت دفاع چین منطقه جنگی شرق ارتش آزادی بخش خلق به تمرینات رزمی واقعی در اطراف تنگه تایوان می پردازد

GMT+08:00 || 2020-09-18 16:33:36        cri

ژن گوائو چیانگ سخنگوی مطبوعاتی وزارت دفاع چین روز 28 شهریور/18 سپتامبر در پکن گفت: از همین روز، منطقه جنگی شرق ارتش آزادیبخش خلق چین در اطراف تنگه تایوان به تمرینات رزمی با گلوله های واقعی می پردازد. ارتش آزادی بخش خلق چین اراده راسخ، اطمینان کامل و توانمندی کافی برای خنثی کردن هرگونه مداخله نیروهای خارجی و عملکرد تجزیه طلبانه تایوان و دفاع از حق حاکمیت و تمامیت ارضی کشور دارد.

این سخنگو در نشست خبری در پاسخ به سوالات خبرنگاران درباره مبادلات آمریکا و تایوان گفت: تمرینات رزمی واقعی از سوی منطقه جنگی شرق ارتش آزادی بخش خلق چین در اطراف تنگه تایوان عملکرد ضروری و لازم، با توجه به اوضاع کنونی تنگه تایوان و برای دفاع از حق حاکمیت و تمامیت ارضی کشور است. تایوان بخشی جدایی ناپذیر از سرزمین چین است و مساله تایوان از امور داخلی چین به شمار می رود و اجازه مداخله به نیروهای خارجی نمی دهد. در روزهای اخیر، آمریکا و حزب دموکراتیک مترقی تایوان رابط خود را تقویت بخشیده و مکررا مشکلاتی ایجاد می کنند. خواه کنترل چین با سوء استفاده از تایوان و خواه ارتقای جایگاه خود با سوء استفاده از حضور نیروهای خارجی، افکار واهی و پوچ باشد حتما به بن بست می رسد، کسی که با آتش بازی کند، حتما خود را می سوزاند. ارتش آزادی بخش خلق چین اراده راسخ، اطمینان کامل و توانمندی کافی برای خنثی کردن مداخله نیروهای خارجی و عملکرد تجزیه طلبانه تایوان و دفاع از حق حاکمیت و تمامیت ارضی کشور دارد.   

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید