CRI Online

از روسی به فارسی در کشور چین - بخش دوم

GMT+08:00 || 2020-09-16 16:12:41        cri

«برای دوستی با مردم کشورهای جهان، باید اول زبان آن ها را آموخت.»

این تفکر چوئن لای، نخست وزیر وقت کشور چین زندگی افراد زیادی را تغییر داد.

مسیر زندگی بانو ون یه شیون با نام فارسی پری که در سال 1958 دانشجوی زبان روسی بود، تحت تاثیر این جمله تغییر یافت و او را تا آن جا پرواز داد که استاد مرحوم دکتر جعفر شهیدی او و هفت گوینده خبر رادیو بین المللی چین را که صدایشان را در ایران شنیده بود، بلبل چینی نامید!

بانو پری، یکی از هشت نفر اولین کارمندان بخش فارسی رادیو بین المللی چین، خاطرات ورودش به دنیای زبان فارسی و یاری اساتید برجسته ایرانی در فراگیری زبان فارسی را با لحنی شیرین و دوست داشتنی در دو بخش برای ما نقل می کند.

بشنویم!

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید