CRI Online

احتمال شیوع کرونا از دسامبر سال گذشته در لس آنجلس

GMT+08:00 || 2020-09-15 15:18:01        cri

دانشگاه کالیفرنیا واقع در لس آنجلس 10 سپتامبر اعلام کرد با توجه به آنکه از اواخر دسامبر سال گذشته میزان مراجعه بیماران مبتلا به سرفه و نارسایی حاد تنفسی به بیمارستان این دانشگاه مراجعه کردند در مقایسه با سالهای گذشته به طور قابل توجهی افزایش یافته، محققان این دانشگاه حدس می زنند که کروناویروس پیش از تأیید رسمی اولین مورد در آمریکا در لس آنجلس شیوع یافته بوده است.

در جدیدترین بررسی این دانشگاه، محققان این دانشگاه به اتفاق همکاران خود از دانشگاه واشنگتن بیش از 10 میلیون پرونده الکترونیکی بیماران از اول دسامبر 2019 تا 29 فوریه 2020 به بیمارستان دانشگاه کالیفرنیای لس آنجلس مراجعه کرده اند را مورد ارزیابی قرار دادند و با پرونده های مدت مشابه 5 سال پیش از آن مقایسه کردند.

نتیجه بررسی نشان می دهد از 1 دسامبر 2019 تا 29 فوریه 2020، درصد بیمارانی که با علامت سرفه به بخش سرپایی بیمارستان مراجعه کرده اند، نسبت به مدت مشابه در پنج سال گذشته به میزان بیش از 50 درصد افزایش یافته است. علاوه بر این، درصد بیمارانی که طبق گزارش بخش اورژانس بیمارستان در این مدت با علامت سرفه به آن بخش مراجعه کردند، و درصد بیمارانی که با علامت نارسایی حاد تنفسی بستری شده اند نیز در مقایسه با مدت مشابه پنج سال گذشته به طور قابل توجهی افزایش یافته است.

محققان می گویند همین موارد نشان می دهد پیش از شناسایی نخستین موارد ابتال به کروناویروس در آمریکا و توانایی این کشور در تشخیص آن، ممکن است این بیماری در جامعه آمریکا شیوع یافته باشد.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید