CRI Online

واکنش چین به تحریم آمریکا بر محصولات پنبه شین جیانگ

GMT+08:00 || 2020-09-15 20:15:04        cri

اداره گمرک و مرزبانی آمریکا چندی پیش به بهانه مظنون بودن به کار اجباری، واردات از 5 شرکت و یک کارخانه تولید چین را ممنوع کرد.

وانگ ون بین سخنگوی وزارت خارجه چین روز سه شنبه 15 سپتامبر/ 15 شهریور در نشست خبری گفت: بهانه آمریکا کاملا ساختگی و بدون پایه و اساس است.

وی گفت: اقدام تحریم آمیز آمریکا علیه موسسات چین با مقررات تجارت بین المللی مغایر بوده و زنجیره های صنعتی، عرضه و ارزش جهان را تخریب کرده است، چین قاطعانه با آن مخالفت می کند.

سخنگوی وزارت خارجه چین اتهام زنی و دروغ پردازی مکرر آمریکا درباره شین جیانگ را مورد انتقاد قرار داد و گفت: برخی آمریکایی ها از یک سو ادعای توجه و نگرانی درباره اقلیت های ملی در شین جیانگ چین دارند، از سوی دیگر با در پیش گرفتن تدابیری شرکت های منطقه شین جیانگ را مورد تحریم قرار داده اند که به طور آشکار اهداف و قصد مغرضانه برخی آمریکایی ها برای مانع تراشی از رشد و توسعه شین جیانگ و ایجاد تفرقه در روابط بین اقوام مختلف چین را نشان می دهد.    

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید