CRI Online

وانگ یی: توسعه چین به نفع چین و جهان است

GMT+08:00 || 2020-08-31 09:58:29        cri

وانگ یی، عضو شورای دولتی و وزیر خارجه چین شنبه 30 اگوست/ 9 شهریور در مرکز مطالعات مناسبات بین المللی فرانسه تاکید کرد، چین همواره یکی از سازندگان صلح جهان و مدافع نظام بین المللی است.

وزیر خارجه چین در سخنانی با عنوان "همبستگی، همکاری و فراگیری، گرایش عصر برای حفاظت از صلح و توسعه بشریت" اعلام کرد: تحت هدایت حزب کمونیست چین، مردم چین با تلاش مداوم راهی موفق برای تحقق توسعه و شکوفایی یافته اند که همان مفهوم راه سوسیالیستی با ویژگی های چینی است. طی بیش از 70 سال پس از برقراری جمهوری خلق چین به ویژه پس از اجرای سیاست اصلاحات و درهای باز، مردم چین با پایبندی در این راه به دستاوردهای چشمگیری رسیده اند. قدرت چین با پیشرفت جهشی ارتقا یافته و زندگی مردم نیز بهبود یافته است. سال آینده برابر با صدمین سالگرد تاسیس جمهوری حزب کمونیست چین است، هدف اصلی این حزب برای تحقق شکوفایی ملت و رفاه مردم هرگز تغییر نکرده است.

وانگ یی اعلام کرد: توسعه چین بر اساس سختکوشی مردم چین، محیط صلح و دوستی جهان و همکاری برابر بین المللی به دست آمده است. در عین حال، توسعه چین نه تنها به نفع مردم چین بلکه مردم سراسر جهان است. پکن همواره یکی از سازندگان صلح جهان و مدافع نظام بین المللی و پشتیبان جهانی شدن و سهامدار توسعه جهان به شمار می رود. توسعه چین به جهانیان نشان می دهد، راهی که خود چینی ها انتخاب کرده اند با تمایل یک میلیارد و 400 میلیون جعمیت و گرایش عصر برای تحقق صلح و توسعه هماهنگ است. این راه صحیح نه تنها به نفع چین بلکه به نفع جهان است که قاطعانه پایبند آن خواهیم ماند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید