CRI Online

استقبال 100 هزار نفری از پخش زنده جمع آوری تخم مرغ

GMT+08:00 || 2020-08-23 15:32:13        cri

برای جن لی جوان جوان که یک دختر روستاییست، کارآفرینی با مرغداری یک ریسک بزرگ بود؛ زیرا تمام پول لازم برای آغاز کار را از دوستانش وام گ

رفته بود.

او از سن 17 تا 21 سالگی و بعد پایان مدرسه به مدت چهار سال در شهر گوانگ جوئو کار کرد. قبل از ترک از این شهر، او تنها 7 هزار یوان داشت وبرای مراقبت از والدین سالخورده خود در سال 016 2 میلادی به زادگاهش برگشت.

بازگشت او باعث نگرانی پدر و مادرش شد و به او گفتند همه جوانان اینجا را ترک کردند، تو در این روستا آینده ای نداری ؟ چرا بر گشتی؟ باید ازدواج کنی تا زندگی خوبی داشته باشی!

ولی جنگ لین جیوان نمی خواست چنین سرنوشتی را بپذیرد و گفت که نمی خواهم ازدواج کنم و می خواهم پول در بیاورم.

او شروع به پرورش مرغ کرد. تمام سرمایه مورد نیاز برای این کار را از دوستانش وام گرفت.

اکنون این دختر بیش از 1.1 میلیون نفر دنبال کننده دارد و ماهانه 600 هزار یوان درآمد کسب می کند. او سالخوردگان خانواده های فقیر را برای جمع آوری تخم مرغ استخدام کرده و ماهانه سه هزار یوان به آنان حقوق می دهد.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید