CRI Online

آغاز به ساخت مرکز معامله حق نشر رادیو و تلویزیون مرکزی چین در شهر شانگهای

GMT+08:00 || 2020-08-22 21:24:04        cri

ساخت مرکز معامله حق نشر رادیو و تلویزیون مرکزی چین امروز شنبه یکم شهریور 22 اوت در شهر شانگهای آغاز شد و همزمان مرکز مطالعات توسعه با کیفیت بالای شهرها در عصر جدید نیز برای راه اندازی آماده شده است. شن هایی شیون، رییس رادیو و تلویزیون مرکزی چین همراه گون جن شهردار شانگهای در مراسم راه اندازی این مرکز حضور یافته و سخنرانی ایراد کردند.

آقای شن گفت، رادیو و تلویزیون مرکزی چین با تسریع روند ساخت این پروژه ها، همکاریهای خود را با شهر شانگهای را عمیقتر خواهد کرد. مرکز معامله حق نشر رادیو و تلویزیون مرکزی چین به عنوان پنجره ای برای الحاق منافع حق نشر در و انجام معاملات جامع ساخته می شود. از سوی دیگر، با استفاده از تجربیات شهرسازی شانگهای، سامانه معیار شهرسازی ویژگی چینی تعیین و بر اساس آن، به تحقق توسعه با کیفیت بالای شهرها کمک خواهد شد.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید