CRI Online

چین از آمریکا خواست سرکوب شرکتهای چینی را متوقف کند

GMT+08:00 || 2020-08-20 21:33:42        cri

گائو فن سخنگوی وزارت خارجه چین پنجشنبه 30 امرداد 20 اوت با اشاره به «ممنوعیت تیک تاک در آمریکا» گفت: از آمریکا میخواهیم با تصحیح اقدام اشتباه خود، سرکوب شرکتهای چینی به بهانه های بی اساس را متوقف کند و در زمینه پیشبرد همکاری اقتصادی و تجاری طرفین و دستیابی به رفاه مردم دو کشور متمرکز شود.

این سخنگو گفت: بدیهیست تحریمها و سرکوبهای آمریکا، اعتماد سرمایه گذاران را به بازار خود آن کشور متزلزل خواهد کرد. چین قاطعانه با سوء استفاده امریکا از قوانین بررسی امنیت ملی سرمایه گذاری به عنوان ابزار سیاسی مخالفت می کند و عزم دولت ما برای حفاظت از منافع مسلم شرکتهایمان تزلزل ناپذیر است. ما بار دیگر از آمریکا میخواهیم با تصحیح اقدام اشتباه خود، سرکوب شرکتهای چینی به بهانه های بی اساس را متوقف کند و بیشتر در زمینه پیشبرد همکاری اقتصادی و تجاری طرفین و دستیابی به رفاه مردم دو کشور متمرکز شود.

گائو فن افزود: اخیراً آمریکا به بهانه به اصطلاح «امنیت ملی» و «وضعیت فوق العاده در کشور»، برنامه های سرمایه گذاری عادی شرکتهای چینی در داخل خاک خود را محدود یا ممنوع می کند که هیچ پایه واقعی و قانونی ندارد و به شدت به منافع مسلم این شرکتها آسیب زده و اصول اساسی اقتصاد بازاری را به طور جدی نقض کرده است.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید