CRI Online

ادای احترام به دوست داشتنی ترین افراد

GMT+08:00 || 2020-08-19 09:44:07        cri

شیوع ناگهانی کرونا، زندگی همه مردم را برهم زده است.
همه کارکنان پزشکی با چالش جدی رو به رو شده اند.
هر یک از افراد جامعه وظایف مختلف بر عهده دارند.
19 اوت برابر با سومین روز ملی پزشک در چین است.
به این مناسبت، ما نیز نسبت همه پزشکان و پرستان و افرادی که در جهبه اول مبارزه با کرونا فداکاری می کنند، عمیقاً ادای احترام ادا می کنیم
روز پزشک مبارک!
اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید