CRI Online

دمی آرامش در کوچه پس کوچه های پکن

GMT+08:00 || 2020-08-17 09:23:15        cri

یکی از حسرت های بیشتر شهرنشینان این است که هرگز نمی توانند در فضای شلوغ و پرجمعیت شهری با آن ساختمان های بلندی که جلوی آفتاب صبحگاهی را می گیرد، از شادابی و فرحبخشی طبیعت لذت ببرند و یا در آرامش با همسایگان خود گپ بزنند و اوقات خوشی را سپری کنند!

ساکنان کلان شهر پکن اما، هرگاه دلشان برای سادگی های نسل های گذشته اشان تنگ شود جاهایی در دل این شهر بزرگ دارند که پا بگذراند و دمی را دور از دغدغه های روزانه در خلسه آسایش فرو روند!

با من بیایید تا هوتونگ هایی (کوچه) زیبا را به شما نشان دهم که مطمئنم، اگر گذرتان به پکن خورد حتما بازدید از این فضا و خوش و بش کردن با محلی ها را هم به برنامه های سفرتان اضافه می کنید!

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید