CRI Online

سگ زرد مهربانی

GMT+08:00 || 2020-08-12 16:37:15        cri

خاطرم هست یک فعالیت خیلی جالب و قشنگی برای مشارکت در کار نیکوکاری انجام شد که اتفاقا در این جا هم مورد تحسین کسانی که خبرش را خوانده بودند قرار گرفت. منظورم دیوار مهربانی است. بخشی از دیوار یک شهر که مردم پوشاک سالم اما نه چندان لازم برای خودشان را بر روی آن می آویختند و نیازمندان از آن ها استفاده می کردند.

حالا ما در بیشتر شهرهای چین چیزی شبیه به آن را داریم با این تفاوت که این جا باکس های الکترونیکی بر دیوار نصب شده که می توان انواع لوازم را به آن سپرد. شرکت های زیادی در این امر فعالیت می کنند، مثلا سگ زرد یک نمونه از آن هاست که در نزدیکی خانه من قرار دارد.

همراه من بیایید و ببینید که چطور وسایل را برای استفاده دیگران به سگ زرد مهربانی می سپارم!

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید