CRI Online

مسؤول نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان: صلحبانان چین بهترین گروه مین روبی هستند

GMT+08:00 || 2020-08-12 11:23:45        cri

سه شنبه 11 اوت (21 امرداد)، افسران و سربازان اعضای هجدهمین گروه نیروی زمینی چندمنظوره چین برای کمک به صلحبانی در لبنان، اخرین مأموریت مین روبی را انجام داد که ضمناً حدنصاب مین روبی بیش از 10 هزار متر مربع در یک اقدام را از خود به جا گذاشت.

بیلار مسؤول مرکز عملیات مین روبی نیروهای حافظ صلح سازمان ملل مستقر در لبنان هنگام تایید مأموریت گفت که افسران و سربازن حافظ صلح چین با پشت سر گذاشتن دشواریها و مشکلات، خطرناکترین مأموریتهای نیرویهای حافظ صلح سازمان ملل مستقر در لبنان را بر عهده گرفته اند که «این نیروهای سازمان ملل وهمچنین مردم لبنان به شدت از فداکاری سختکوش شما تشکر می کنند.»

وی بیان کرد طی مدت زمان 14 ساله که افسران و سربازان حافظ صلح چین مأموریت مین روبی انجام داده اند، دستاوردهای فوق العاده ای همچون «بیشترین تعداد و سرعت مین روبی» و همچنین «بدون تلفات و حوادث» حاصل کرده اند که آنها را بهترین گروه مین روبی نیروهای حافظ صلح سازمان ملل مستقر در لبنان می کند.

از اعزام گروه حافظ صلح چین به لبنان در پایان ماه مۀ سال گذشته تا کنون، افسران و سربازان اعضای هجدهمین گروه نیروی زمینی چندمنظوره چین برای کمک به صلحبانی در لبنان، در مجموع چهار میدان جنگی مین، یک میدان مشکوک مین و یک میدان مین ضد نفر را پاکسازی و 1577 مین را کشف و نابود کرده اند که در مجموع 10 هزار و 427 متر مربع می شود. این نخستین بار از زمان اعزام گروه صلحبان چین به لبنان از سال 2006 است که حدنصاب مین روبی بیش از 10 هزار متر مربع در یک اقدام ثبت می شود.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید