CRI Online

فقرزدایی در روستای تانگ هه در استان هه نان چین

GMT+08:00 || 2020-07-13 16:22:05        cri

وانگ وان چایی، اهل روستای تانگ هه در استان هه نان چین است. او پسری دارد که 20 سال پیش دچار فلج مغزی مادرزادی شده و 20 سال است که حرف نمی‎زند و قادر به مراقبت از خود نیست. وانگ مدتی بود که نسبت به آینده خود و خانواده‎اش ناامید شده بود.

از آنجایی که وانگ وان چایی، فردی تحصیل کرده است در سال 2016 گوا یو شیا معاون دبیر کمیته کار نهادهای وابسته به کمیته حزبی تانگ هه او را برای دسته بندی پرونده ها و برنامه های فقرزدایی دعوت کرد و دبیر حزب نیز به او قلم و کاغذ و کتاب هدیه کرد تا بتواند شعارهای فقرزدایی را روی آن بنویسد. وانگ به تدریج اعتماد به نفس خود را به دست آورد.

وانگ همچنین با استفاده از کمک هزینه 5 هزار یوانی دولت یک هکتار زمینی را که در اختیار داشت زیر کشت هندوانه، سیب زمینی شیرین و بادام زمینی برد. از آن زمان تا کنون درآمد او سال به سال افزایش پیدا می کند. پسر وانگ نیز از کمک های پزشکی دولت استفاده می کند و اکنون خانواده وانگ از فقر نجات یافته اند. پ

از نخستین روز آغاز کمک های دولت، وانگ شروع به نوشتن یادداشت های روزانه کرد و تا کنونا بیش از 120 هزار واژه نوشته است.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید