CRI Online

فاصله ها با قطارهای تیزرو کوتاه می شود

GMT+08:00 || 2020-07-07 18:15:25        cri

جمعیت بزرگی از شهرهای کوچک و روستاهای سرزمین پهناور چین همه ساله برای کار و زندگی به کلان شهرها مهاجرت می کنند. این جمعیت بزرگ که اکثرا دور از خانواده هایشان هستند همواره دغدغه سفر به زادگاه خود را دارند. روزگاری این امکان تنها یک یا دو بار در تعطیلات رسمی وجود داشت، چرا که فاصله برخی شهرها و روستاها آن قدر زیاد است که سفر با قطار معمولی و خودروی سواری زمان زیادی را می طلبد و سفر هوایی نیز علاوه بر این که سختی های خود را دارد، برای همگان امکان پذیر نیست.

اما با توسعه بزرگ شبکه ریلی حالا دیگر جمعیت 30 استان کشور کم تر دغدغه سفر و دیدار با خانواده هایشان را دارند و در تعطیلات کوتاه مدت هم می توانند خود را به زادگاه هایشان برسانند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید