CRI Online

انتشار جلد سوم کتاب روایت های شی جین پینگ از حکمرانی به دو زبان  چینی و انگلیسی

GMT+08:00 || 2020-06-30 15:14:54        cri

  چندی پیش جلد سوم کتاب «روایتهای شی جین پینگ از حکمرانی» که از سوی بخش تبلیغاتکمیته مرکزی حزب (دفتر اطلاع رسانی شورای دولتی)، پژوهشگاه تاریخ و اسناد حزبی کمیته مرکزی و نشریه زبانهای خارجی چین تحریر شده به دو زبان چینی و انگلیسی در داخل و خارج از چین منتشر شد.

در نوزدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین اندیشه شی جین پینگ درباره سوسیالیسم با ویژگی های چینی در عصر جدید به عنوان هادی اندیشه حزب که در مدت طولانی باید پایبند آن بود، در اساسنامه حزب ثبت شده است و در اولین نشست سیزدهمین مجلس ملی نمایندگان خلق چین در قانون اساسی کشور قلمداد شد و به این سبب هادی اندیشه حزب و کشور به روز شده است.

اندیشه شی جین پینگ درباره سوسیالیسم با ویژگی های چینی در عصر جدید پرچم اندیشه حزب کمونیست چین، رهنمود اساسی زندگی سیاسی و اجتماعی کشور، مارکسیسم چینی و مارکسیسم قرن بیست و یکم است که هدایت عملی را برای تحقق رستاخیز ملت چین فراهم آورده است.

جلد اول و دوم «روایت شی جین پینگ از حکمرانی» که پیش از آن منتشر شده بود، در داخل و خارج از کشور بازتاب خوبی به دنبال داشته است.

جلد سوم این کتاب شامل 92 مقاله، سخنرانی و نامه و 41 عکس از دبیر کل شی جین پینگ از 18 اکتبر 2017 تا 13 ژانویه سال 2020 است. این کتاب دستاوردهای چین به رهبری کمیته مرکزی حزب با محوریت رفیق شی جین پینگ در امور حزبی و کشوری و نتایج جدید چینی سازی مارکسیسم را به طور متمرکز نشان داده و طرح حکمت آمیز حزب چین در مساعدت به ایجاد جامعه بشری با سرنوشت مشترک را معرفی کرده است که اثر معتبر برای آموزش سیستماتیک اندیشه شی جین پینگ درباره سوسیالیسم با ویژگی های چینی در عصر جدید به شمار می رود.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید