CRI Online

کمک توسعه گردشگری روستایی به رشد اقتصادی و افزایش درآمد روستانشینان

GMT+08:00 || 2020-06-29 13:24:24        cri

دهکده بوهوئو استان های نان در جنوب چین قرار دارد. سال 2013 میلادی، دولت محلی به اختصاص بودجه برای توسعه گردشگری در این دهکده پرداخت و روستاییان محلی را به ایجاد "خانه هتل" برای گردشگران تشویق کرد.

تان جونگ شیان اهل این محل است. او که در سال های گذشته برای کار به شهرهای دیگر رفته بود، از سال 2013 هتل شخصی خود را به نام "های ناجه" راه اندازی کرد. سه سال بعد، تان جونگ شیان با کسب و کار با این هتل که به شهرت رسیده بود، درآمد خوبی به دست آورد و در پی آن، تعداد بیشتری از روستاییان محلی به این کار مشغول شدند.

با چند سال توسعه، اکنون 44 خانه هتل برجسته در دهکده بوهوئو ایجاد شده و دو مکان دیدنی در روستا به نام "دره گل" و دریاچه "آی جیا" نیز بسیار معروف شده است. آی جیا در گویش محلی معنای "عشق و سعادت" دارد.

با توسعه گردشگری محلی، درآمد سرانه این روستا از 9700 یوان در سال 2016 چند برابر شده و به بیش از 24 هزار و 500 یوان رسیده است.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید