CRI Online

دستور مهم شی جین پینگ درباره امدادرسانی و پیشگیری از سیل

GMT+08:00 || 2020-06-28 21:16:29        cri

«شی جین پینگ»، دبیر کل حزب کمونیست، رئیس جمهوری خلق و رئیس کمیته نظامی مرکزی حزب کمونیست چین درباره امور پیشگیری از سیل و امدادرسانی در این حوزه دستور مهمی صادر کرد.

رئیس جمهوری خلق چین گفت: از ماه ژوئن، بارش باران شدید در جنوب شرقی، مرکزی و غربی چین به شدت افزایش یافته و بر اثر آن، بلاهای طبیعی مانند سیل در مناطق زیادی از کشور رخ داده است. بخش های مربوط در مناطق مختلف کشور به صورت مداوم سیاست‌ها و برنامه‌های کمیته مرکزی حزب کمونیست چین را به اجرا رسانده و با تمام نیرو، امور پیشگیری از سیل و امدادرسانی را انجام داده اند که به نتایج موثری هم رسیده اند.

شی جین پینگ تاکید کرد اکنون مناطق زیادی با خطر سیلاب شدید رو به رو شده است. با توجه به آن که به زودی وارد فصل طوفان های موسمی می شویم، بخش های مربوطه از جمله ستاد کل پیشگیری از سیلاب و مقابله با خشکسالی ملی چین باید سازمان دهی و هماهنگی خود را افزایش دهند

تا پیشگیری از سیلاب و طوفان به نحو مناسبی مدیریت شود.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید