CRI Online

پوشیدن لباس محافظ پزشکی چه حسی به شما می دهد؟

GMT+08:00 || 2020-06-28 23:12:48        cri

پوشیدن لباس محافظ پزشکی چه حسی به شما می دهد؟

می توان حس پرستارانی را که در گرمای تابستان و زیر آفتاب تند ساعتها با لباس محافظ بر تن کار می کند، درک کرد! آنها بعد از اتمام کارشان این شکلی می شوند!

مردم در وضعیت نسبتا امن، نباید فراموش کنند که این امنیت را مدیون پزشکان و پرستارانی هستند که در این شرایط کار می کنند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید