CRI Online

روش چینیها برای سلام و علیک در شرایط کرونا

GMT+08:00 || 2020-05-29 16:41:14        cri

در شرایط کرونا دست دادن برای سلام و علیک دیگر قابل توصیه نیست. به جای آن، روشهای مختلفی مثل «پا زدن» یا «آرنج زدن» اختراع یا مد شده است. اما در چین چطور؟

چینیها در این شرایط به روش سنتی خود برای سلام و علیک روی آورده اند، یعنی مردها دست چپ را روی دست راست گذاشته با بازوهای کشیده رو به جلو تعظیم می کنند. تعظیم بیشتر به معنی احترام بیشتر است. البته زنها باید دست راست را روی دست چپ بگذارند. کونگ فو کاران هم همین کار را می کنند با این تفاوت که دست راست مشت می شود و دست راست باز و صاف روی مشت قرار می گیرد. ایموجی این آخری را حتماً دیده اید.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید