CRI Online

ندای قلب

GMT+08:00 || 2020-01-14 08:43:01        cri

در همه جای دنیا افرادی هستند که ممکن است فکر کنند به خاطر متفاوت بودن با دیگران فرصتی برای پیشرفت به آنان داده نخواهد شد اما اینجا در رستوران «بخشش» در منطقه هنری ۷۹۸ پکن گروهی از کم‌شنوایان با تلاش و سختکوشی می‌خواهند به همه نشان بدهند که چنین نیست.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید