CRI Online

گشایش سیزدهمین مجمع مالی آسیا در منطقه هنگ کنگ

GMT+08:00 || 2020-01-14 14:27:24        cri

سیزدهمین مجمع مالی آسیا که دولت منطقه اداری ویژه هنگ کنگ و اداره توسعه تجاری این منطقه برگزار می کنند، روز دوشنبه 23 دی/ جدی، 13 ژانویه در هنگ کنگ گشایش یافت. موضوع اصلی این مجمع «بازسازی رشد: نوآوری، جهش و فراگیری» است که نمایندگانی از سیاستگزاران، نهادهای نظارت مالی، مؤسسه داران، سرمایه گذاران و رهبران تجاری با هم جمع شده و درباره بازسازی مکانیسم رشد اقتصادی با نوآوری و پیشرفت صحبت و مشورت می کنند تا محافل مختلف جهان از سود ناشی از آن بهره مند شوند.

کری لام رییس منطقه اداری ویژه هنگ کنگ در سخنان خود در مراسم افتتاحیه این مجمع گفت: مکانیسم مالی هنگ کنگ سالم مانده و در حال فعالیت مطلوب است. نیروی رقابتی کلیدی هنگ کنگ و جایگاه مرکز بین المللی مالی آن همچنان مورد قبول جامعه بین المللی قرار دارد.

وی تاکید کرد: هنگ کنگ با امتیاز جغرافیایی خود، با خاک اصلی چین در ابعاد فرهنگی و مالی دارای ارتباطات عمیق و گسترده است. این منطقه به عنوان مرکز بین المللی مالی چین همواره به توسعه پایدار کشور، منطقه و سراسر جهان خدمات شایانی اداء کرده است. توسعه خلیج بزرگ «گوانگ دونگ- هنگ کنگ و ماکائو» و ساخت و ساز «یک کمربند- یک جاده» دورنمای وسیعی از توسعه اقتصادی درازمدت هنگ کنگ ایجاد کرده و هنگ کنگ به عنوان پل تجاری بین خاک اصلی چین و سراسر جهان فعالتر خواهد شد.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید