CRI Online

چین درهای باز خود را گسترش خواهد داد

GMT+08:00 || 2019-12-12 20:43:50        cri

در نشست کار اقتصادی مرکزی چین که روز پنج شنبه پایان یافت، آمده است: چین در سال 2020 به باز کردن درهای خود در ابعاد گسترده تر، بزرگ تر و عمیق تر ادامه خواهد داد. چین ضمن تقویت تشویق و حفظ سرمایه گذاری خارجی در کشور، محدودیت برای سرمایه گذاری خارجی را کاهش داده و با حفظ رشد باثبات تجارت خارجی و تثبیت آن، به کاهش تعرفه گمرکی، ایجاد بندر تجارت آزاد های نان، تکمیل سازوکار سیاست و خدمات سرمایه گذاری کمربند و جاده و تسریع مذاکرات دو جانبه درباره توافق نامه آزاد تجاری خواهد پرداخت.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید