CRI Online

وانگ یی: چین در حال توسعه خود سهم شایانی نیز در توسعه جهان داشته است

GMT+08:00 || 2019-12-06 10:53:25        cri

وانگ یی عضو شورای دولتی و وزیر خارجه چین روز پنج شنبه 14 آذر/ 5 دسامبر در سئول هنگام دیدار با شخصیت های دوست از محافل مختلف کره جنوبی اظهار کرد: امسال برابر با هفتادمین سالگرد تاسیس جمهوری خلق چین است، تحت هدایت حزب کمونیست چین، با تلاش ده ها ساله، روند توسعه صد ساله یا بیش از آن، از سوی کشورهای پیشرفته غربی را طی کرده ایم. پکن ضمن دستیابی به پیشرفت خود، سهم شایانی هم در توسعه جهان داشته است.

وزیر خارجه چین گفت: سهم خدمات چین در رشد اقتصاد جهان در سال های متوالی در سطح بیش از 30 درصد حفظ شده است. چین به عنوان موتور اصلی در پیشبرد رشد اقتصاد جهان به شمار می رود. 850 میلیون نفر از جعمیت چین از فقر رهایی یافته و سهم کشور در کاهش فقر جهانی از 70 درصد فراتر رفته و معجزه بزرگی در روند توسعه بشر ایجاد کرده است. در بیست سال گذشته، افزایش پوشش گیاهی چین بیش از یک- چهارم از میزان کل جهان را به خود اختصاص داده که نیروی مهمی در ساخت اکولوژیک جهان است، از سوی دیگر، میزان انتشار کربن چین در سال گذشته در مقایسه با سال 2005 حدود 45.8 درصد کاهش یافته که پیش از زمان مقرر تعیین شده در تعهدات خود به جامعه جهانی به آن رسیده و به این ترتیب خدمات مهمی برای رویارویی با تغییرات اقلیمی جهان ارایه کرده است.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید