CRI Online

چین دو ماه زودتر از موعد به اهداف اشتغالزایی امسال رسید

GMT+08:00 || 2019-12-04 10:49:19        cri

طبق آمار وزارت منابع انسانی و تامین اجتماعی چین در روزهای اخیر، از ژانویه تا اکتبر سال جاری، جمعا 11 میلیون و 930 هزار نفر در شهرها و شهرستانهای چین مشغول به کار شده اند که بدین ترتیب دو ماه پیش از موعد هدف اشتغال 11 میلیون نفر در سال 2019 محقق شده است. کارشناسان بر این باورند، در مرحله بعد، باید با شناخت کامل از جدیت و اوضاع بغرنج اشتغال، سیاست اولویت اشتغالزایی به ویژه برای اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهها و کارگران روستایی به پیش سوق داده شود.

جانگ لی بینگ محقق فرهنگستان علوم و فناوری کار و تامین اجتماعی چین به خبرنگاران گفت: بطور کلی، در شرایط افزایش فشار افت اقتصادی، تحقق زودهنگام هدف اشتغالزایی جدید و پایین رفتن درصد بیکاری، دستاورد دشواری بود و بر این اساس می توان گفت اوضاع اشتغال چین در روند مطلوبی حرکت می کند.

آمار نشان می دهد، افزایش هر درصد از رشد اقتصاد، منجر به اشتغال دو میلیون نفر خواهد شد. سرعت رشد اقتصادی با 6.2 درصد کنونی می تواند اشتغال 11 میلیون تا 12 میلیون نفر راتأمین کند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید