CRI Online

اجرای آزمایشی اقامت دایمی خارجی ها در چین در منطقه دلتای رودخانه یانگ تسه

GMT+08:00 || 2019-12-02 09:46:48        cri

شورای دولتی چین روز یک شنبه 10 آذر/ اول دسامبر «طرح برنامه ریزی توسعه یکپارچگی منطقه دلتای رودخانه یانگ تسه» را منتشر کرد.

در این طرح مطرح شد که سیاست جلب استعدادهای جهانی باید بهبود یابد. لازم است، ضمن تقویت پشتیبانی از جلب استعدادهای خارجی، توان جلب استعدادهای عالی بین المللی نیز افزایش یابد.

براساس این طرح، منطقه دلتای رودخانه یانگ تسه به عنوان منطقه آزمایشی سیاست های اقامت دایمی خارجی، مجوز کار خارجی ها در چین، تسهیلات ورود و خروج و اشتغال دانشجویان خارجی را اجرا می کند. این منطقه باید با پیشبرد ساخت واحد مسکونی بین المللی، بهبود ارایه خدمات عمومی مانند مدارس و بیمارستان بین المللی، سطح خدمات جامع برای استعدادهای خارجی را ارتقا دهد.

چین در سال 2016 میلادی، «نظرات مربوط به تقویت مدیریت و خدمات برای اقامت دایمی خارجی ها» را منتشر کرد که در آن، خواستار جلب سرمایه گذاری خارجی ها در چین با توجه به توسعه اقتصادی شد. در این نظرات قید شده است که خارجی های صاحب کارت اقامت دایمی می توانند در داخل چین در فعالیت هایی مانند امور مالی، آموزشی، پزشکی، ارتباطات، اشتغال زایی و بیمه اجتماعی شرکت کنند و مدت اقامت آن ها نامحدود خواهد بود، آنان همچنین با داشتن گذرنانه و کارت اقامت دایمی می توانند به کشور چین ورود و خروج داشته باشند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید