CRI Online

نخست وزیر چین: همکاری های چین با بانک جهانی را تقویت می بخشیم

GMT+08:00 || 2019-11-20 20:36:31        cri

لی که چیانگ نخست وزیر چین چهارشنبه 20 نوامبر/29 آبان در پکن با مالپاس رییس بانک جهانی دیدار کرد.

نخست وزیر چین در این دیدار گفت: بانک جهانی یکی از نهادهای توسعه چند جانبه جهانیست و چین به روابط خود با بانک جهانی اهمیت داده و مایل است از طریق همکاری سرمایه و دانش، همکاری های طرفین در ابعاد حفاظت از محیط زیست، تنوع زیستی، فقرزدایی و توسعه را تعمیق بخشیده و در عین حال به عنوان کشورهای بزرگ در حال رشد، ضمن عملی شدن مسوولیت و وظایف بین المللی خود، مشترکا امور توسعه جهان را به پیش سوق دهیم.

لی که چیانگ اعلام کرد: اوضاع بین المللی بسیار بغرنج و پیچیده است و اقتصاد جهان با فشارهای رو به پایین رو به رو شده و سرعت رشد اقتصادی جامعه اقتصادی عمده نیز کاهش یافته است. اقتصاد چین به اندازه گسترده به جهان الحاق یافته و پکن مایل است با تعمیق همکاری بر اساس سود متقابل با طرف های مختلف، نظام تجارت آزاد بر اساس قواعد تعیین شده را حفظ کرده و با برطرف کردن مشکلات، نیروی جدید به رشد اقتصاد جهان و توسعه مشترک بیفزاید.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید