CRI Online

مداخله گستاخانه در امور داخلی چین ناکام خواهد ماند

GMT+08:00 || 2019-11-20 19:17:58        cri

رادیو و تلویزیون مرکزی چین روز چهارشنبه 20 نوامبر/ 29 آبان تفسیری تحت عنوان «مداخله گستاخانه در امور داخلی چین ناکام خواهد بود» را منتشر کرد.

در این مقاله آمده است: مجلس سنای آمریکا روز سه شنبه "لایحه حقوق بشر و دموکراسی هنگ کنگ سال 2019" را منتشر کرد که به شدت قانون و قواعد اساسی مناسبات بین المللی را نقض کرده است. مجلس سنای آمریکا ضمن پشتیبانی از مجرمان افراطی و آشوب طلب، گستاخانه در امور داخلی چین دخالت کرده است. چین به شدت آن را محکوم کرده و با آن مخالفت می کند.

در این مقاله همچنین آمده است: در روزهای اخیر، شهروندان هنگ کنگی داوطلبانه به برچیدن موانع در خیابان ها که آشوب طلبان آن را ایجاد کرده، پرداخته و با اقدامات عملی خود از پلیس هنگ کنگ پشتیبانی کرده اند. برخی آمریکایی ها با نادیده گرفتن از خواست مردم هنگ کنگ، مصرا به تصویب لایحه یاد شده پرداخته اند که به طور حتم با محکومیت و نفرت تمامی مردم چین از جمله 7 میلیون و 500 هزار جمعیت هنگ کنگی رو به رو خواهد شد.

در این مقاله تاکید شده است: اراده دولت چین برای حق حاکمیت، امنیت و منافع توسعه خود تزلزل ناپذیر بوده و عزم این کشور در اجرای رهنمود یک کشور دو نظام و مخالفت با مداخله هر نیروی بیگانه در امور هنگ کنگ راسخ است. هدف و درازدستی برخی آمریکایی ها در این راستا پوچ و ناکام خواهد ماند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید