CRI Online

درخواست وزارت خارجه چین از آمریکا برای پایان دادن به دخالت در امور هنگ کنگ

GMT+08:00 || 2019-11-19 19:06:47        cri

سخنگوی وزارت امور خارجه چین در پاسخ به سخنان تازه مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا در مورد وضعیت هنگ کنگ، در روز 28 آبان خاطر نشان کرد: چین از آمریکا می خواهد که به حق حاکمیت چین احترام بگذارد، از اظهارات غیرمسوولانه و اقدامات خشونت آمیز و جنایت کارانه دست برداشته و به دخالت در امور هنگ کنگ و امور داخلی چین پایان دهد.

گنگ شوانگ سخنگوی وزارت خارجه چین در کنفرانس مطبوعاتی تاکید کرد: دولت مرکزی چین قاطعانه دولت منطقه اداری ویژه هنگ کنگ را که بر حسب قانون اساسی عمل می کند، مورد پشتیبانی قرار داده و از پلیس هنگ کنگ برای اجرای جدی قوانین و نهادهای دادگستری هنگ کنگ برای مجازات مجرمان حمایت می کند. امور هنگ کنگ متعلق به امور داخلی چین است و هیچ دولت، سازمان یا فرد بیگانه ای حق دخالت در آن ندارد.

وی گفت: آمریکا اخیرا چندین بار درباره اوضاع هنگ کنگ ابراز نظر کرده است که ظاهرا اظهاراتی عادلانه است ولی در واقع هدف آن دخالت در مساله هنگ کنگ و ایجاد استاندارد دوگانه در مقابل عملیات خشونت آمیز در این منطقه است. آن ها تلاش پلیس هنگ کنگ برای بازگشت نظم عادی و جلوگیری از آشوب و خشونت را با خشونت های افراطی و جنایت کارانه آشوب‌گران یکی کرده اند که این نوعی توهین به قانون مداری و حقوق بشر به شمار می رود.

وی افزود: ما از آمریکا می خواهیم با احترام به حق حاکمیت چین، از ابراز سخنان غیرمسوولانه دست بردارد و از اقدامات خشونت آمیز و جنایت کارانه دست برداشته و به دخالت در امور هنگ کنگ و امور داخلی چین پایان دهد. عزم راسخ چین در حفاظت از حق حاکمیت، منافع امنیتی و توسعه کشور، در ادامه رهنمود یک کشور دو نظام و در مخالفت با دخالت بیگانه همواره تزلزل ناپذیر است.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید