CRI Online

چین به نمایندگی از 139 کشور در شورای حقوق بشر خواستار تحقق کامل حق توسعه در جهان شد

GMT+08:00 || 2019-09-14 16:28:37        cri
13 سپتامبر(22 شهریور)، چن شیو، نماینده دائمی چین در مقر سازمان ملل متحد در چهل و دومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، به نمایندگی از 139 کشور بیانیه ای را با عنوان "تحقق کامل حق توسعه و بهرمندی تمام مردم از توسعه" را قرائت کرد.

چن شیو گفت: توسعه یک موضوع ابدی برای جامعه بشر است. تلاش های کشورهای مختلف و به ویژه تجربه موفق کشورهای در حال توسعه نشان می دهد که توسعه در تحقق و بهرمندی انسان‎ها از حقوق خود نقشی بسیار مهم دارد.

چن شیو همچنین به این موضوع اشاره کرد که در حال حاضر، یک‌جانبه‌گرایی و حمایت‎گرایی تجاری پیوسته در جهان در حال گسترش است و به اعتماد متقابل و همکاری کشورهای مختلف زیان می رساند. روند توسعه کشورهای مختلف هنوز در وضعیتی نامتعادل، ناهماهنگ و ناکامل است، فقر و گرسنگی هنوز به طور کامل در جهان از بین نرفته است. کشورهای مختلف باید با کمک «بیانیه حق توسعه»، تحقق حق توسعه را به پیش سوق بدهند تا بتوانند یک زندگی مناسب را برای همه مردم جهان ایجاد کنند.

چهل و دومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد 9 سپتامبر(18 شهریور) در ژنو گشایش یافت. چین در این نشست به نمایندگی از 139 کشور درخواست کرد به طور کامل حق توسعه را تحقق کند تا همه مردم جهان بتوانند از توسعه بهرمند شوند. موضوعی که خواسته مشترک همه کشورهای در حال توسعه را بیان می‎کرد و نمایندگان این کشورهای به خاطر بیان آن از هیات نمایندگان چین تشکر کردند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید