CRI Online

انتقاد وزارت خارجه چین از سخنان معاون رییس جمهور آمریکا دربارۀ شرکت هوآوی

GMT+08:00 || 2019-09-06 19:47:54        cri

مایک پنس معاون رییس جمهور آمریکا چندی پیش در سفر به ایسلند به خبرنگاران گفت که آمریکا و ایسلند دربارۀ نگرانی آمریکا از احداث شبکه پنج جی تبادل نظر کرده و این کشور و همۀ همپیمانان آمریکا را فراخواند فناوری هوآوی را رد کنند.

گنگ شوانگ سخنگوی وزارت خارجه چین 15 شهریور/ سنبله، 6 سپتامبر در واکنش به این سخنان گفت: این الگوی سلطه جویی و سیاسی کردن مسائل اقتصادی و تجاری است و چین قاطعانه با آن مخالف است.

گنگ شوانگ همین روز در کنفرانس خبری گفت مدتی است قلیلی از مقامات آمریکا در سراسر جهان دربارۀ همکاری تجاری عادی شرکتهای چین با کشورهای دیگر سخنانی می گویند و مداخلات بی پروایی در آن می کنند، این الگوی سلطه جویی و سیاسی کردن مسائل اقتصادی و تجاری است و چین قاطعانه با آن مخالف است.

وی عنوان کرد فناوری نسل پنج یک دستاورد مشترک جامعۀ جهانی در نوآوری فنی است و جهان باید از فرصت توسعه با آن بهره مند شود. سیاسی کردن مسائل نسل پنج و شیوۀ تبعیض آمیز با منافع مشترک جامعه جهانی سازگاری ندارد. دولت چین همواره شرکتهای کشور را تشویق کرده است مطابق اصول بازرگانی و مقررات بین المللی فعالیت کنند و سرمایه گذاریهایشان در خارج از کشور بر پایه رعایت قوانین محلی باشد.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید