CRI Online

فقرزدایی در پونگ یانگن

GMT+08:00 || 2019-08-17 16:24:00        cri

شهرستان پونگ یانگ در منطقه خودمختار قوم هویی نینگ شیا یکی از مناطق اصلی است که کشور چین برنامه فقرزدایی را در آن در سطحی گسترده و تقریبا به طور کامل پیاده کرده است. مهم ترین برنامه ای را که دولتمردان محلی در امر فقرزدایی در این منطقه به اجرا رسانده اند به کار گرفتن سیستمی است که آن را سیستم «هشت- هشت- پنج- چهار- دو» می نامند. (ابعاد حوضچه و پشته) با بهره گرفتن از این سیستم، نهال درخت که بیشتر نهال آلو و هلو (در چین هلو و آلو کوهی نامیده می شود) است در مسیر پشته کاشته می شود. با توجه به سیراب شدن درختان از طریق این سیستم، درخت ها همواره سرسبز باقی می مانند. در پی کاشت درخت و حل شدن مشکل آب، فرصت ها و موقعیت های شغلی دیگر نیز برای مردم پونگ یانگ فراهم آمد‌. از جمله؛کشت گیاهان دارویی، کشت گل هایی با مصارف رنگ گیری، پرورش مرغ و خروس و پرورش زنبور عسل از دیگر برنامه های پیاده شده در منطقه پونگ یانگ است که سطح زندگی مردم را به طور چشمگیری بالا برده است.

گفتنی است که در حدود دهه هفتاد سازمان ملل این منطقه را با بدترین شرایط در جهان معرفی کرده بود که به هیچوبه شرایط زندگی انسان در آن فراهم نیست.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید