CRI Online

«مسیرهای ارتش سرخ»

GMT+08:00 || 2019-08-15 10:43:09        cri

گردشگران از یکی از «مسیرهای ارتش سرخ» در یک منقطۀ گردشگری سرخ در پای کوه لیو پان شان در منطقۀ خودمختار هویی نینگ شیا در شمال غربی چین بازدید می کنند. در کل 18 نمایشنامۀ تاریخی «راهپیمایی طولانی» در «مسیر ارتش سرخ» در طول 2.5 کیلومتر بازسازی شده که بازدیدکنندگان می توانند از طریق آن تاریخچۀ راهپیمایی طولانی و روحیۀ آن را از نزدیک لمس کنند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید