CRI Online

نمایندۀ چین از کشورها خواست به وظایف حقوق بشری خود مطابق قوانین بین المللی عمل کنند

GMT+08:00 || 2019-08-14 16:06:43        cri

جانگ جون نمایندۀ دائم چین در سازمان ملل در 22 امرداد/ اسد، 13 اوت از کشورها خواست به وظایف بشردوستانه خود مطابق قوانین بین المللی عمل کنند.

جانگ جون که همین روز در جلسۀ علنی شورای امنیت سازمان ملل با عنوان «ترویج و تقویت حقوق بشر بین المللی» سخرانی می کرد، گفت اوضاع امنیتی بین المللی همچنان وخیم و دچار تحولات جدیدی است. تهدیدهای امنیتی سنتی و غیرسنتی همزمان وجود دارد و در بعضی مناطق درگیریهای مسلحانه ادامه دار و حتی در حال تشدید است که باعث نگرانی جدی جامعه بین المللی است. ترویج حل و فصل صلح آمیز اختلافات از طریق گفتگو، رعایت قوانین بین المللی دربارۀ حقوق بشر و نشان دادن روحیۀ انسان دوستانه در جهان اهمیت زیادی دارد.

جانگ جون گفت که دولتها در هر شرایطی مسؤولیت اصلی رعایت قوانین بین المللی و حقوق بشر را بر عهده دارند و نقش آنها غیرقابل جایگزینی است. اقدام طرفهای درگیر در مناطق مختلف جهان باید با قوانین بین المللی بشردوستانه محدود شود. در شرایط اجتناب ناپذیر بودن درگیریها، باید به اصول حقوق بین المللی بشردوستانه پایبند باشند تا از سوء استفاده از زور یا نادیده گرفته شدن فعالیتهای ضروری بشردوستانه جلوگیری شود. نقض قوانین بین المللی در حقوق بشر باید مطابق قانون بررسی و مجازات شود.

  

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید