CRI Online

دولت منطقۀ اداری ویژه هنگ کنگ اقدامات قهرآمیز تظاهرکنندگان در فرودگاه را به شدت محکوم کرد

GMT+08:00 || 2019-08-14 10:42:00        cri
سخنگوی دولت منطقۀ اداری ویژۀ هنگ کنگ بامداد روز چهارشنبه 23 امرداد/ اسد، 14 اوت اقدامات قهرآمیز تظاهرکنندگان در فرودگاه بین المللی هنگ کنگ را به شدت محکوم کرد.

این سخنگو افزود، از بعد از ظهر 22 امرداد، 13 اوت تعدادی از تظاهرکنندگان در فرودگاه جمع شدند و فعالیت فرودگاه را فلج کردند که برنامۀ مسافران زیادی را به شدت تحت تاثیر قرار داد و اقداماتشان از تظاهرات صلح آمیز فراتر رفت. در شب همین روز، شورشیان یک مسافر و یک خبرنگار را کتک زدند، به پلیس حمله کردند و شدیداً امنیت نیروهای پلیس را به خطر انداختند.

این سخنگو افزود: این اقدامات قهرآمیز از حداقلهای جامعۀ متمدن به شدت فراتر رفته و دولت منطقۀ اداری ویژۀ هنگ کنگ آن را به شدت محکوم می کند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید