CRI Online

چین خواهان توقف بی درنگ دخالت آمریکا در امور منطقه هنگ کنگ شد

GMT+08:00 || 2019-08-13 15:54:15        cri

سخنگوی وزارت خارجه چین دوشنبه 21 مرداد در پاسخ به سؤالات خبرنگاران تاکید کرد، چین خواستار توقف بی درنگ دخالت آمریکا در منطقه هنگ کنگ است.

در کنفرانس مطبوعاتی همین روز، این سؤال پرسیده شد که آژانس اطلاعات مرکزی ایالت متحده مظنون به طراحی «انقلابهای رنگی» در کشورهایی چون ایران است و چین نیز گفته است که حوادث اخیر در منطقه اداری ویژه هنگ کنگ چین با ویژگیهای انقلاب رنگی رخ داده است. آیا این به معنای این است که چین گمان می کند که آژانس اطلاعات مرکزی ایالت آمریکا در حوادث هنگ کنگ نیز دخالت دارد و آیا چنین شواهدی را در دست دارد؟

خانم هوا چون یینگ سخنگوی وزارت خارجه چین در پاسخ به این پرسش گفت، اخیرا، آمریکا در امور هنگ کنگ به اظهارات غیر مسؤولانه و اقداماتی تحریک آمیز در جهت سیاه جلوه دادن سفید پرداخته است. سیاستمدارن و دیپلماتهای این کشور با اعضای «نه به خاک اصلی و استقلال برای هنگ کنگ» تماس گرفته و دولت چین را به اتهامات بی پایه متهم کرده اند و اقدامات خشونت آمیز و غیرقانونی در هنگ کنگ را برانگیخته اند که به ثبات و حفظ شکوفایی هنگ کنگ آسیب جدی وارد کرده است.

وی گفت: این همه واقعیات واضح وجود دارد! بار دیگر از آمریکا سؤال می کنم که با چه قصدی این کار را انجام دهد؟ می خواهد با استفاده از امور هنگ کنگ به چه هدفی برسد؟

سخنگوی وزارت خارجه چین افزود: هنگ کنگ بخشی از سرزمین چین است و امور هنگ کنگ کاملاً از امور داخلی چین است. آمریکا باید با رعایت قوانین و مقررات روابط بین المللی، بی درنگ دست از دخالت در امور هنگ کنگ و امور داخلی چین بر دارد.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید