CRI Online

حالا زندگی من به شیرینی عسل است

GMT+08:00 || 2019-07-12 11:11:37        cri

روش خوب همان روش قدیمیست. وقتی من کشاورز بودم، زنبور نگه می داشتم. هر خانوادۀ روستایی زنبور داشت، ولی فقط برای استفادۀ خانوادۀ خودش بود. ما همیشه زنبور را همانطور که پدر و مادرمان یادمان داده بودند، نگهداری کرده ایم. هرگز فکر نمی کردیم روزی روش زنبورداری ما این همه مورد توجه قرار بگیرد.

ما زنبور را در مجموعه ها و کندوهای طبیعی خودشان نگه می داریم. بعضی در دامنۀ کوه هستند و برخی روی درختها. هر سال فقط یک بار عسل برداشت می کنیم و فقط نصفش را بر می داریم. برای برداشت عسل از ورقۀ خیزران چینی استفاده می کنیم. روش ما روش آسانی نیست. به عنوان مثال، وضعیت آب و هوا هر چه که باشد، روزی دو بار به زنبورها سر می کشیم، که کار سختی است، ولی به هر حال می خواهیم این روش را به جای تولید انبوه حفظ کنیم.

عسل ما آنقدر خوب و محبوب است که حتی قبل از آماده شدن با سفارشهای اینترنتی فروشش تمام می شود. دولت محلی جاده و خانه برای کارگران ما ساخته و هر زنبورداری را برای رسیدن به هر چقدر سود که بتواند، کمک می کند.

حالا زندگی من به شیرینی عسل است.

 

 

 

 

 

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید