CRI Online

دعوت به صرف عسل صخره در استان یون نان چین

GMT+08:00 || 2019-07-11 10:42:29        cri

شکارچیان عسل صخره از قوم لی سو، آویزان از نردبان موقت طنابی، روی صخره ای در تنگۀ نزدیک مانگ شی در بخش ده هونگ استان یون نان چین، در حالیکه زنبورها دورشان را گرفته اند، آویزانند و با هم در جمع کردن عسل وحشی صخره از کندوهایی روی یک تنگه همکاری می کنند.

جمع کردن عسل صخره برای کسانی که قلب ضعیف دارند، شغل مناسبی نیست.

با یک نردبان یا دیرک می توان به کندوهای پایینتر رسید. شکارچیها لباس محافظ می پوشند و برای پراکندن زنبورهای غولپیکر هیمالیایی از دود استفاده می کنند؛ ولی به هر حال در هر کندو هزاران زنبور هست.

شکارچیها هرگز تمام عسل یک کندو را خالی نمی کنند تا زنبورها غذای کافی داشته باشند و در فصل بعد هم برگردند.

جمع آوری عسل صخره هم یکی از سنن قدیمی فرهنگ قوم لی سو هم یکی از راههای اصلی درآمد مردم این قوم است.

زمان و نشانی: 11 مه 2019، حوالی مانگ شی، بخش ده هونگ استان یون نان در جنوب غربی چین.

 

 

 

 

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید