CRI Online

پوتین: اقدامات کشورهای غربی در بازداشتن توسعۀ رقبای خود آینده ای ندارد

GMT+08:00 || 2019-07-10 11:31:20        cri
ولادیمیر پوتین رییس جمهور روسیه روز سه شنبه 18 تیر/ سرطان، 9 ژوئیه در یکاترینبورگ گفت که در عصر جهانی شدن، اقدامات کشورهای غربی برای بازداشتن رقبایش از توسعه آینده ای ندارد.

پوتین همین روز در ملاقات با دانشجویان گفت که کشورهای غربی برای رویارویی با رقبا در سراسر جهان، نیروی رقابتی خود را افزایش نمی دهند، بلکه آنها را از توسعه باز می دارند. این اقدام آینده ای ندارد و به هیچ نتیجه ای نخواهد رسید.

رئیس جمهور روسیه دربارۀ اقدام آمریکا به تحریم شرکت هوا وی و منع آموزش دانشجویان چینی در برخی از رشته های دانشگاههای خود ابراز شگفتی کرد و گفت: آمریکا متوجه نیست که در عصر جهانی شدن، سیاست درهای بسته قابل اجرا نیست و دانش و فناوری به کشورهای جهان سوم و آسیا خواهد رفت و کشورهای دیگر هم توسعه خواهند یافت.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید