CRI Online

انتظار چین از رهبران جدید نهادهای اتحادیۀ اروپا

GMT+08:00 || 2019-07-09 10:35:23        cri

وانگ یی عضو شورای دولتی و وزیرامور خارجه چین روزدوشنبه 17 تیر/ سرطان، 8 ژوییه در ورشو پس از دیدار با وزیر امور خارجۀ لهستان در نشست خبری مشترک به پرسشهای خبرنگارن پاسخ داد.

وانگ یی در پاسخ به سوال خبرنگاری دربارۀ انتخاب رهبران جدید اتحادیۀ اروپا و انتظارات چین دربارۀ روابطش با اروپا در آینده گفت: انتخابات رهبران نهادهای اتحادیۀ اروپا رویداد مهمی در سیاست اروپا است. ما بسیار خوشحالیم که انتخاب رهبران نهادهای اتحادیۀ اروپا با موفقیت برگزار شد. رهبران چین از جمله شی جین پینگ رییس جمهوری چین پیام تبریک خود را به رییس شورای اروپا ارسال کرده اند. آرزو می کنیم اتحادیه اروپا در پیشبرد یکپارچگی و همکاری برای مقابله با چالشها به پیشرفتهای بزرگی دست یابد و در تحقق توسعه و شکوفایی بهتر تلاش کند.

وانگ یی خاطر نشان کرد: جهان امروز در حال تغییرات بی سابقه ای طی یکصد سال گذشته قرار دارد. چین و اروپا به عنوان دو نیروی مهم جهان برای دفاع از چندجانبه گرایی، تجارت آزاد و توسعۀ اقتصاد باز جهان دارای تفاهمات مهم ومنافع مشترک گسترده ای هستند. دو طرف باید برای مقابله با چالشهای جهانی همکاری کرده و شریک یکدیگر در زمینۀ برقراری صلح، رشد، اصلاح و تمدن باشند که این امر برای کمک به چند قطبی شدن جهان، بهبود مدیریت جهان، پیشبرد صلح، ثبات و توسعۀ جهان بسیار مهم است.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید