CRI Online

دیدگاه کارشناسان کشورهای مختلف نسبت به پیشنهاد "یک کمربند یک جاده"

GMT+08:00 || 2019-07-03 14:04:15        cri

تعدادی از کارشناسان بین المللی چندی پیش در پکن طی سخنانی به فرصتهایی که پیشنهاد ساخت "یک کمربند یک جاده" برای توسعۀ کشورهای دیگر آورده اشاره کردند. آنها ابراز امیدواری کرد که کشورهای خودشان نیز در زمینه های بیشتری مانند حمل و نقل، بانکداری و آموزش با چین همکاری کرده و از سود توسعۀ کمربند و جاده بهره مند شود.

پیشنهاد یک کمربند یک جاده بعد از مطرح شدن در سال 2013، در برقراری ارتباطات در 5 زمینۀ سیاسی، ساخت تأسیسات، تجارت، امور مالی و مردمی به پیشرفتهای چشمگیری نایل آمده و در بزرگترین مقیاسها به یکی از مورد توجه ترین مضامین عمومی جهان تبدیل شده است.

چندی پیش در سمینار بین المللی فرهنگستان علوم اجتماعی چین با موضوع «توسعۀ چین، فرصت جهان»، نمایندگان و کارشناسان معروف از فرهنگستانهای علوم اجتماعی، اندیشکده های معروف و نهادهای عالی مطالعات علمی کشورهای مختلف ساخت کمربند و جاده را ستوده و انتظارات خود را از ساخت و توسعۀ این پیشنهاد اظهار کردند.

بولاد حسینفمعاون رئیس مرکز مطالعات چین در قزاقستان گفت که پیشنهاد کمربند و جاده پایۀ بسیار مهمی برای حل چالشهای جهانی در حال حاضر است. قراقستان علاوه بر برقراری ارتباطات در زمینۀ ساخت تأسیسات زیربنایی، خواستار همکاری بیشتر با چین در زمینه های آموزشی و فرهنگیست. وی در این باره گفت:

«قزاقستان امیدوار است همکاری با چین در زمینۀ ساخت تأسیسات زیربنایی نرم و سخت را به ویژه در زمینه‎های آموزشی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تقویت کند. ما همواره بر آنیم که همکاری فرهنگی بین چین و قزاقستان بسیار مهم است. طبق آمار وزارت آموزش چین، تعداد دانشجویان قزاقستان در چین به 13 هزار نفر می رسد. چین هدف و مقصد مهمی برای دانشجویان قزاقستان است.»

سون جوانگ جی رئیس پژوهشگاه روسیه، اروپای شرقی و آسیای مرکزی فرهنگستان علوم اجتماعی چین گفت که آسیای مرکزی اولین منطقۀ اجرای پیشنهاد کمربند و جاده است. تعداد زیادی از پروژه های تأسیسات زیربنایی در آسیای مرکزی اجرا و منجر به ایجاد منافع و تاثیرات مطلوب شده است. چین و کشورهای آسیای مرکزی در گذشته به طور عمده همکاری دو جانبه داشتند. امید است دو طرف با برنامه ریزی در سطح منطقه، هماهنگی در زمینۀ سیاستها را تقویت کنند.» این مقام چینی گفت:

«چین و کشورهای آسیای مرکزی در سه زمینه فضای بزرگی برای همکاری دارند. اول، همکاری چین و کشورهای آسیای مرکزی در حمل و نقل و سازندگی مشترک در این زمینه. دوم، همکاری در حمل و نقل در چهارچوب سازمان همکاری شانگهای، سوم برقراری ارتباطات راهبردی در چهارچوب پیشنهاد کمربند و جاده. امیدواریم همکاری منطقه ای را در زمینۀ حمل و نقل فرامرزی پیش بریم تا شبکۀ همکاری حمل و نقل تشکیل شود.»

خانم گلواتسکا اسوتلانا رییس مرکز مطالعات چین فرهنگستان علوم اجتماعی چین و دانشگاه دریانوردی ملی اودسای اوکرایین ابراز امیدواری کرد که همکاری منطقۀ بالکان و همچنین بلاروس و گرجستان در چهارچوب کمربند و جاده بیش از پیش تقویت شود. او گفت:

«اوکرایین باید فعالانه در همکاریهای پروژه های کمربند و جاده شرکت کند و نقش خود را در آنها به نمایش گذارد. چونکه این به تقویت توان اقتصادی اوکرایین و افزایش مبادلات ما با کشورهای دیگر اروپا کمک می کند.»

شرکت کنندگان در این سینمار معتقد بودند که ساخت کمربند و جاده فرصتهای توسعۀ زیادی برای کشورهای مختلف فراهم آورده و ابراز امیدواری کردند که در آینده تقویت همکاری با منافع متقابل و در چهارچوب معادلۀ برد برد در زمینه های بیشتری تحقق یابد.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید