CRI Online

گزارش سازمان ملل: چین سال گذشته دومین جلب کنندۀ سرمایه در جهان بود

GMT+08:00 || 2019-06-13 16:12:56        cri

کنفرانس تجارت و توسعۀ سازمان ملل که مقر آن در ژنو است روز چهارشنبه 22 خرداد/ جوزا، 12 ژوئن با انتشار«گزارش سرمایه گذاری جهانی در سال 2019 میلادی» اعلام کرد، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سراسر جهان در سال 2018 میلادی در سه سال متوالی کاهش یافته، ولی سرمایه های جلب شده به چین افزایش داشته و این کشور دومین جلب کنندۀ سرمایۀ خارجی در جهان بود.

در این گزارش آمده است، تحت تاثیر سیاست اصلاح مالیات و تقویت رسیدگی پروژه های سرمایه گذاری خارجی توسط برخی از جوامع اقتصادی، میزان کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سراسر جهان در سال 2018 میلادی به 1300 میلیارد دلار رسید که در مقایسه با دورۀ مشابه سال گذشته 13 درصد کاهش یافت. از این میان، سرمایه گذاری خارجی در جوامع اقتصادی پیشرفته کلاً 27 درصد کاهش یافت که پایین ترین سطح از سال 2004 میلادی است. برعکس، سرمایه گذاری خارجی در جوامع اقتصادی در حال رشد 2 درصد افزایش یافت. این در حالی است که نسبت سرمایه های خارجی جلب شده به جوامع اقتصادی در حال رشد به 54 درصد ارتقاء یافت که بالاترین رکورد در تاریخ است. از این میان، سرمایه گذاری خارجی در جوامع اقتصادی در حال رشد در آسیا 4 درصد افزایش یافت که منطقه ای با جلب بیشتری سرمایه های خارجی در سراسر جهان است.

بر اساس این گزارش، میزان سرمایه گذاری خارجی در چین در سال 2018 میلادی با 4 درصد افزایش به 139 میلیارد دلار رسید. در این گزارش پیش بینی شد که امید است سرمایه گذاری خارجی در سال 2019 در سراسر جهان احیاء شود و سرعت رشد به 10 درصد و میزان کل آن به 1500 میلیارد یوان برسد که این رقم همچنان پایین ترین میزان از میانگین ده سال گذشته است.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید