CRI Online

«امنیت ملی آمریکا»، یک سبد گل و گشاد

GMT+08:00 || 2019-06-11 20:17:47        cri
از فولاد و آلومینیوم وارداتی، خودرو و قطعات یدکی گرفته تا مؤسسات خارجی و سرمایه گذاری مستقیم، از دانشجویان و دانشمندان کشورهای خارجی گرفته تا اطلاعات حساب رسانه های گروهی متقاضیان روادید، گویا در حال حاضر واشنگتن می تواند روی همۀ اینها علامت «تهدید علیه امنیت ملی آمریکا» بچسباند. «امنیت ملی» که مطلبی جدی و مهم برای هر کشوریست، گویا برای آمریکا سبدی گل و گشادیست که هر چیزی را می توان در آن جا داد.

طبق تفاهم جامعۀ جهانی، مفهوم امنیت ملی معمولاً به معنی حق حاکمیت، وحدت و تمامیت ارضی، رفاه مردم، توسعۀ پایدار اقتصادی و اجتماعی و سایر منافع مهم و بزرگ کشور است که نباید در معرض خطر و تهدید داخلی و خارجی قرار گیرد. روشن است چنین مفهومی حد مشخصی دارد. اما امروز آمریکا، قدرت اول جهان با سوء استفاده از این مفهوم آن را به ابزاری برای ترویج حمایتگرایی تجاری و حفظ سلطۀ خود تبدیل کرده است.

طبق آمار از دهۀ 1980 تا ابتدای قرن بیست و یکم، امریکا جمعاً 14مورد بررسی موسوم به 232 را به اجرا گذاشته و در نهایت فقط دو بار منجر به اجرای اقدامات مجازاتی شده است. پس آمریکا در گذشته به بهانۀ امنیت ملی تحریم تجاری زیادی اعمال نکرده است. اما از سال 2017 به این طرف، گویا آمریکا ناامنی بیشتری احساس می کند. تولیدات فولاد و آلومینیوم، خودرو و قطعات یدکی وارداتی، سرمایه گذاری خارجی، شهروندان خارجی، مؤسسات و فناوری کشورهای خارجی را تهدیدی علیه امنیت ملی خود تلقی می کند و بارها متوسل به بررسی 232 شده و حتی در ماه مۀ سال جاری در کشور «حالت فوق العاده» اعلام کرده است. همپیمانان و شرکای تجاری آمریکا که با بی تفاوتی هدف سرکوب امریکا قرار گرفته اند، این سؤال برایشان مطرح شده است که چه کسانی می توانند امنیت آمریکایی را که اولین کشور نظامی، علمی و فناوری و اقتصادی جهان است، تهدید کنند؟

جواب این سؤال روشن است: امنیت ملی آمریکا واقعاً در معرض تهدید نیست. بلکه برخی آمریکائیان اندیشۀ سلطه جویی تحت عناوینی مانند «اول آمریکا» در سر دارند و با سوء استفاده از امنیت ملی، وحشیانه شرکای تجاری خود را به سود منافع مطلق امریکا سرکوب می کنند. این حاکی از آن است که امریکا قادر به انطباق خود با تحولات بی سابقه در صد سال گذشته و پذیرفتن واقعیات رستاخیز بازارهای نو و کشورهای در حال توسعه نیست؛ نسبت به توسعۀ اقتصادی و پیشرفت فنی کشورهای دیگر تردید دارد و از این موضوع مضطرب است. بالا نگاه داشتن دوبارۀ پرچم امنیت ملی، هدفی غیر از بهانه جویی برای اقدامات خلاف جریان زمان ندارد. به بیان دیگر، مفهوم جدیدی که به عبارت «امنیت ملی» اضافه شده، آن را صرفاً به برچسبی تبدیل کرده که در هر شرایطی و به دلخواه استفاده می کند.

جامعۀ جهانی از این موضوع شناخت روشنی دارد. اتحادیۀ اروپا گفته است که اصطلاح «تهدید علیه امنیت ملی» امریکا، بهانه ای بیش برای «حمایتگرایی اصناف» خودش نیست.

سوء استفاده از مفهوم امنیت ملی از سوی آمریکا نه تنها شرکای تجاری را جریحه دار کرده و نظم تجارت بین المللی و اعتماد به آن را تحت تاثیر قرار داده، حتی به خود این کشور نیز آسیب رسانده است. آمریکا اخیراً بارها پرچم امنیت ملی را بالا گرفته و اگر به آن معتاد شود، نسبت به آن بی حس و سرّ می شود و توان تمیز و تشخیص تهدیدات واقعی را از دست می دهد؛ در واقع این موضوع بزرگترین تهدید علیه امنیت ملی امریکا در حال حاضر محسوب می شود.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید