CRI Online

افزایش شناخت و آگاهی مردم نسبت به مشکلات تنوع گونه های زیستی

GMT+08:00 || 2019-05-24 09:41:23        cri

در بسیاری از نقاط جهان به خاطر کاهش تنوع گونه های زیستی مواد غذایی ارگانیک به تدریج جای خود را به غذاهای فرآوری‎ شده داده اند و اکنون ما انسان ها مجبور هستیم که از یک رژیم غذایی تقریبا ثابت استفاده کنیم. روز جهانی نیز تنوع زیستی با این هدف «افزایش شناخت و آگاهی مردم نسبت به مشکلات تنوع گونه های زیستی» انتخاب شده است.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید