CRI Online

ورود 13 هزار مؤسسه با سرمایه گذاری خارجی به چین در 4 ماه نخست سال

GMT+08:00 || 2019-05-17 10:19:41        cri

به گزارش خبرگزاری شین هوا، طبق اطلاعات وزارت بازرگانی چین، طی چهار ماه گذشته، تعداد مؤسسات دارای سرمایه گذاری خارجی در چین که به تازگی راه اندازی شده اند، به بیش از 13 هزار رسیده است.

از ژانویه تا آوریل سال جاری، تعداد مؤسسات جدید با سرمایه گذاری خارجی در چین 13 هزار و 39 بوده و استفادۀ واقعی از سرمایه های خارجی به 305 میلیارد و 240 میلیون یوان رسیده است که در مقایسه با دورۀ مشابه، 6.4 درصد افزایش یافته است. در این میان، میزان استفادۀ واقعی از سرمایه های خارجی در ماه آوریل، 62 میلیارد و 950 میلیون یوان بوده و در مقایسه با دورۀ مشابه 6.3 درصد رشد کرده است.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید