CRI Online

شکلگیری نوار اقتصادی با عبور 35 مسیر قطار باری چین – اروپا

GMT+08:00 || 2019-04-23 11:26:48        cri

به گزارش سرویس مطبوعاتی چین، بر اساس آمارهای کمرگ مان جوئو لی در روز دوشنبه 2 اردیبهشت/ ثور، 22 آوریل از عبور نخستین قطار باری «سو جوئو - مان جوئو لی – اروپا» (سو- ورشو) از گذرگاه مان جوئو لی در روز 30 سپتامبر سال 2013 تا کنون تعداد مسیر قطارهای باری چین و اروپا که از گذرگاه مان جوئو لی به خارج از کشور و به سمت اروپا می روند، به 35 رسیده است.

منابع تأمین محصولات قطارهای باری این 35 مسیر به دلتای رودخانۀ یانگ تسه، دلتای رودخانۀ جو جیانگ، منطقۀ دور دریای بو هایی، مناطق جنوبی، جنوب مرکزی و جنوب غربی چین اطلاق می شود و بیش از 60 شهر چین شامل سو جوئو، دا لیان، هاربین و شن یانگ را پوشش می دهد که کانال راحت و روانی برای اتصال همه جانبۀ سراسر کشور چین ایجاد کرده است. این مسیرهای قطار باری چین و اروپا از نقاط مختلف همواره به سمت شمال و غرب می روند و با گذر از گذرگاه مان جوئو لی به 28 شهر از 11 کشور از جمله روسیه، بلاروس، لهستان، چک، آلمان، هلند، لتونی و بلژیک می رسند.

برای تضمین عبور سریع قطار باری مسیرهای چین و اروپا، گمرک مان جوئو لی با ایجاد کانال مخصوص قطارهای باری چین و اروپا، موقعیت مخصوص برخورد با امور مربوط به مسیرهای باری چین و اروپا ایجاد کرده است که در کوتاهترین زمان و تنها ظرف سه ساعت قطار باری مسیر چین و اروپا می تواند از این گدرگاه عبور کند. از ژانویه تا مارس سال 2019، تعداد قطارهای باری مسیر چین و اروپا که از گذرگاه مان جوئو لی گذشته به 483 رام رسیده که در مقایسه با دوره مشابه 39.6 درصد افزایش یافته و همچنین با حمل 40 هزار 800 کانتینر معیار در این قطارها، تعداد کانتینرهای حمل شده در این مسیر نیز در مقایسه با دورۀ مشابه 36.7 درصد رشد کرده است.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید